logopakt        logorzav        logocivilno        logosvedska

marker - IZGLED MARKERA

MAPA prijavljenih problema - uveličaj i klikni na marker za prikaz problema

Mini hidroelektranerss

Naziv problema Tip problema Opis problema Lokacija Dodato PROCES REŠAVANJA PROBLEMA
20180825_185437

Obršavanje puta

Mini hidroelektraneUrušen put usled izvođenja radova na MHE ''Jovanovići''2018-09-02 19:07:18Nakon Zahteva o dostupnosti informacija od javnog značaja, utvrđeno je da Investiror NE POSEDUJE građevinsku dozvolu, kao ni Rešenje o odobrenju za izvođenje radova. Prijavom građevinskoj inspekciji, radovi na izgradnji MHE Jovanovići, su OBUSTAVLJENI!
MHE Rek 1

Izgradnja hidroelektrane na Limu u Priboju

Mini hidroelektraneU Priboju na Limu , u gradu, u urbanizoiovanoj zoni gradi se hidroelektrana "Rekovići" sa branom i vodenom akumulacijom 2018-05-30 13:35:31---
20180406_222731

Pomor ribe

Mini hidroelektranePomor ribe tokom rada na izgradnji MHE ''Ravni''2018-05-07 17:35:42Bankwatch i Ekološko udruženje ''Rzav'' su 12. 04.2018. godine, uputili dopis Pro Credit Banci, i dobili odgovor 18.04.2018., nakon čega je obavljen sastanak sa Direktorom Banke kome su dostavljeni kontakti nadležne inspekcije kao i Korisnika ribolovnog područja. Čeka se izveštaj Banke.
IMG-c385a9f697d837f5fb2c6448974bafeb-V

MHE ''Vrane''

Mini hidroelektraneMHE ''Vrane'', nepostojanje biološkog minimuma, potpuna degradacija obala na reci Prištevici2018-05-07 16:43:30U saradnji sa Prirodno matematičkim fakultetom iz Kragujevca, Odsekom biologije, 06.09.2018. izvršen je monitoring stanja ispod i iznad vodozahvata, kao i uzorkovanje bentosa na oba mesta. Rezultati su u procesu obrade.