logopakt        logorzav        logocivilno        logosvedska

marker - IZGLED MARKERA

MAPA prijavljenih problema - uveličaj i klikni na marker za prikaz problema

Izgradnja hidroelektrane na Limu u Priboju

Kontakt Saša Bjelić

bjelicsasa@gmail.com
Dodat 2018-05-30 13:35:31

Opis problema

U Priboju na Limu , u gradu, u urbanizoiovanoj zoni gradi se hidroelektrana "Rekovići" sa branom i vodenom akumulacijom
U Priboju na Limu , u gradu, u urbanizoiovanoj zoni gradi se hidroelektrana "Rekovići" sa branom i vodenom akumulacijom . Akumulacija uzvodno od brane će povećati vlažnost vazduha koja je već visoka . Nizvodno od brane visoke 13 metara u sušnim danima smanjiće se nivo vode u toku Lima kroz grad. Kolebanje vode štetno će uticati i na zaštićene riblje vrste kojih ima u Limu. Ova po visini spada u visoke HE, a planirano je i da se gradi nizvodno više manjih . Izgradnjom takozvanih "malih" hidroelektrana tok Lima kroz Priboj pretvorio bi se u nekoliko baruština sa potokom između njih. Povećala bi se vlažnost vazduha i poremetio ekosistem. Izgradnja je već počela a neke posledice su već vidljive- zimus je proradilo klizište koje je ugrozilo objekte domaćinstava i pokidalo električnu instalaciju. Ne dozvolimo da nam uzmu reku!

INFO

Lokacija


Priboj 31330; Banjski čamac BB

Dodatni opis problema

ID problema: 7
Redni broj: 535
Ističe: 2021-02-23 13:35:31