logopakt        logorzav        logocivilno        logosvedska

marker - IZGLED MARKERA

MAPA prijavljenih problema - uveličaj i klikni na marker za prikaz problema

Pomor ribe

Kontakt Nataša Milivojević
064/574-0856
Dodat 2018-05-07 17:35:42

Opis problema

Pomor ribe tokom rada na izgradnji MHE ''Ravni''

Pomor ribe tokom rada na izgradnji MHE ''Ravni''. Bagerom je razbijana stena u vodotoku Prištavice.

INFO

PROCES REŠAVANJA PROBLEMA Bankwatch i Ekološko udruženje ''Rzav'' su 12. 04.2018. godine, uputili dopis Pro Credit Banci, i dobili odgovor 18.04.2018., nakon čega je obavljen sastanak sa Direktorom Banke kome su dostavljeni kontakti nadležne inspekcije kao i Korisnika ribolovnog područja. Čeka se izveštaj Banke.

Lokacija


MHE ''Ravni''

Dodatni opis problema

ID problema: 6
Redni broj: 411
Ističe: 2021-01-31 17:35:00