logopakt        logorzav        logocivilno        logosvedska

marker - IZGLED MARKERA

MAPA prijavljenih problema - uveličaj i klikni na marker za prikaz problema

Eksploatacija šljunka

Kontakt kozanostra74@gmail.com
Dodat 2018-09-04 16:38:42

Opis problema

Nelegalna eksploatacija šljunka od nepoznate firme
Već više od godinu dana na ovoj lokaciji iz reke Jadar kopa se šljunak od nepoznate firme koja nesmetano tu funkcioniše određeni vremenski period. Mesto eksploatacije vidljivo je i sa magistranog puta Loznica-Šabac

INFO

Lokacija


reka Jadar kod ušća u Drinu

Dodatni opis problema

ID problema: 19
Redni broj: 225
Ističe: 2021-05-31 16:38:42