logopakt        logorzav        logocivilno        logosvedska

marker - IZGLED MARKERA

MAPA prijavljenih problema - uveličaj i klikni na marker za prikaz problema

Kako se prijavljuje problem?
1 Kada uočite problem, fotografišite ga, do 5 fotografija je moguće poslati.
2 Dodajte naziv problema, označite tip problema, a poželjno je i da ukratko opišete problem.
3 Postavite marker na mapi i označite tačnu lokaciju problema.
4 Mi ćemo redovno proveravati pristigle probleme, objavljivati ih, i u zavisnosti od problema kontaktirati odgovarajuće institucije.
5 Status problema možete pratiti preko stranice problema.